تیم کندوچه پس از چند سال تولید عسل ارگانیک و بررسی بازار و علایق مشتریان و دست یابی به چند نقص مشهود در این کار همچون مشکل عدم ارتباط مستقیم کندوداران با مصرف کنندگان و عدم اعتماد به عسل‌های بازاری و قیمت نامتعارف برخی فروشندگان عسل و نداشتن سرمایه کافی برای ایجاد بستر زنبورداری و رشد آن به این نتیجه رسیدند تا راهکاری را ایجاد کنند تا در آن علاوه بر تحت پوشش قراردادن ضعفهای مشهود بالا اقدام به کارآفرینی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی محروم با استفاده از نیروهای همان روستاها نماید و همچنین برنامه گردشگری بسیار جذاب و جالبی را تحت عنوان آپی توریسم راه اندازی نماید.

ALIREZAKHAKSARy

مهندس علیرضا خاکسار کلاتی
موسس و بنیانگذار

طراح ، ایده پرداز(طرح کندوی من)