کار آفرینی و اشتغال

مشارکت در تولید ملی و ایجاد اشتغال سبز در ایران برای جوانان مناطق روستایی و محروم
در طرح کندوی من شما با عضویت در خانواده بزرگ کندوداران، علاوه بر سرمایه گذاری برای سلامت خود و خانوادیتان، از مزایای دیگری نیز بهره مند خواهید شد که یکی از آنها مشارکت در تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان مناطق روستایی و محروم کشور عزیزمان ایران است. اما چگونه؟

در واقع در این طرح، تیم کندوچه برای نگهداری از کندوهای شما عزیزان که در مراتع روستایی انجام میشه از توان و نیروهای همان روستاها استفاده میکنه و به ازای هر ۱۰۰ کندو یک نفر از این عزیزان به استخدام کندوچه درآمده و وظیفه نگهداری، مراقبت و کوچ کندوهای شما کندوداران عزیز را بر عهده دارند.